Om Ovinehøj

Ovinehøj logo

Huse logoer

Hvem er vi?
Ovinehøj er en Selvejende institution beliggende i Svendborgs bymidte. Ovinehøj er pr. 1. januar 2012 overgået til privat drift.
Ovinehøj har eksisteret siden 2006 som en fusion af de tidligere selvstændige selvejende institutioner Pilehuset, Belvedere, Papegøjen og Enghaven.
At være selvejende betyder at Ovinehøj er oprettet som en fond og fungerer efter fondslovgivningen. Det betyder at der ikke er nogen ejer, som skal tjene på institutionen, og at Ovinehøjs formue altid vil forblive i organisationen og anvendes til aktiviteter, som kommer børnene til gode i form af personale og drift af bygninger og udenomsarealer.

 

Ovinehøj består af 4 fritliggende huse.

 

De tre af husene ligger på den samme matrikel på vejen "Belvedere". Belvedere ligger på toppen af Svendborgs stejleste bakke. Det er husene Pilehuset, som er vuggestue, Belvedere, som er børnehave og Papegøjen, som er børnehave.

 

For foden af bakken ligger Enghaven, som er både vuggestue og børnehave.

 

Institutionen er opkaldt efter området den ligger i, som hedder Ovinehøj.