Pilehuset Vuggestue

Hvorfor skal du vælge Pilehuset?
Vi tager hver dag godt imod alle børn, og vi drager omsorg for at alle børn får taget afsked med far el. mor på en god måde.

 

Det ligger os på sinde at kunne møde det enkelte barn i dets eget univers, el. der hvor det er lige nu, så barnet føler sig forstået af omverdenen. Det er vigtigt for udviklingen af barnets selvfølelse.

 

Vi arbejder for at børnene oplever at de er en del af et fællesskab, og at de hver især føler at de har værdi i fællesskabet.

 

Vi arbejder meget med at det enkelte barn udvikler en god kontaktevne, så det bliver i stand til at skabe sig gode relationer til andre børn og voksne. Derfor har vi også særligt fokus på at opøve børnene i de sociale spilleregler, herunder at give dem redskaber til at løse de konflikter, der opstår i mellem dem, på hensigtsmæssige måder.

 

Vi skaber et dagligt miljø i vuggestuen, hvor faste rutiner og genkendelighed giver børnene ro og tryghed til at udvikle sig.

 

Vuggestuen er opdelt med forskellige legerum med hver deres forskellige udviklingsmuligheder, der stimulerer sanserne, sproget, fysisk aktivitet, det sociale samvær børnene imellem.


Vi prioriterer udelivet meget højt. Bl.a. er vi dagligt, og i al slags vejr, ude på vores legeplads. Børnene bruger sig selv fysisk på en anden måde udenfor, her kan de cykle, løbe, gynge, lege i sandkassen og meget mere.

 

Vi opmuntrer børnene til at øve sig i at blive selvhjulpne og selvstændige ift. at klare de daglige opgaver som at tage tøj af og på, hente madpakken i køleskabet, vaske hænder, spise o.s.v.

 

Og vi inddrager børnene i små beslutninger i hverdagen, for at træne dem i at forholde sig til ting. Dette giver dem også en god følelse af eget værd.

 

Derudover benytter vi Ovinehøjs kolonihave med hus i ”Margrethelund”, ligesom vi går på besøg i børnehaverne i Ovinehøj, da det er med til at lette vuggestuebarnets overgang til børnehaven.

 

Vi vægter et godt og ærligt forældresamarbejde.

 

Hilsen

Personalet i Pilehuset.